ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Datum:   13. 6. 2019 Čís. jednací: RŠ/02/18_19

Přítomni:

M. Kurucová, R. Štefek, H. Pokorná, V. Pilarčík, M. Kosinová, J. Staněk, B. Spáčilová

Omluveni: 

R. M. Hofman, S. Rácová

Host:

I. Luger

 

Zápis z jednání:  

Program:

1. Nové složení Školské rady

2. Přijímací řízení

3. Maturitní zkouška

4. Připomínky Školního parlamentu

5. Rekonstrukce školy

6. Ředitel školy seznámil přítomné s novinkami, které se budou týkat příštího školního roku

7. Diskuze

 

Ad1) Zástupcem Školního parlamentu za zletilé žáky:

  • Adéla Králičková

  • Barbora Spáčilová (zástupce)

Ad2) Ve školním roce 2018/2019 bylo přijato do dalšího vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

  • do 4-letého studia bylo uchazečů 83, přijato: 24

  • do 8-letého studia bylo uchazečů 63, přijato: 20

Ad3) K maturitní zkoušce se přihlásilo celkem 41 žáků, k maturitní zkoušce přistoupilo 39 žáků s výsledkem:

  • prospěl s vyznamenáním: 11

  • prospěl: 24

  • neprospěl: 4 (státní část: DT Aj (1), ÚZ Čj (2), ÚZ Aj (1), profilové předměty Z, Bi (2), Zsv)

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP