ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Datum:   14. 6. 2018 Čís. jednací: RŠ/02/17_18

Přítomni:

M. Kurucová, R. Štefek, H. Pokorná, V. Pilarčík, M. Kosinová, J. Staněk S. Rácová

Omluveni: 

R. M. Hofman, T. Šestořádová

Host:

I. Luger

 

Zápis z jednání:  

Program:

1. Nové složení Školské rady

2. Přijímací řízení

3. Maturitní zkouška

4. SOČ

5. Nový stipendijní řád

6. Diskuze

 

 

Ad 1) Zástupce Školního parlamentu za zletilé žáky

·         Tereza Šestořádová

Ad 2) Ve školním roce 2016/2017 bylo přijato do dalšího vzdělávání ve školním roce 2017/2018:

·         2 třídy do 4-letého studia žáků uchazečů:83, přijato:18

·         1 třída do 8-letého studia žáků – uchazečů:82, přijato:21

Ad 3) K maturitní zkoušce se přihlásilo celkem 46 žáků, z toho 1 zkouška opravná, ke které se žák nedostavil, ale řádně se omluvil

·        neprospěli:

Státní část: DT ČJ – 1, DT M – 1

Profilová část   AJ – 1 (stejná osoba jako z DT M)

·       vyznamenaných žáků bylo

4.B – 12 (z toho 5 samé výborné)

4.A – 5 (z toho 1 samé výborné)

Ad 4) V letošním roce 2017/2018 se školního kola účastnili 6 žáci, do okresního kola SOČ postoupil6 6 žáků, do krajského kola postoupili 2 žáci. Do celostátního kola postoupil 1 žák

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS