Projekty

Od 1. února 2017 realizujeme v rámci OP VVV projekt Škola plná slunce III.

Číst dál...

Pracovní listy, vytvořené v rámci projektu rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015", si můžete stáhnout ZDE.

Číst dál...CGNR bylo partnerem projektu s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/45.0020, který byl podpořen od března 2014 do června 2015 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číst dál...Projekt z oblasti podpory 'Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030' splnil svůj účel. Po měsících snah a píle ředitelů škol, koordinátorů, mentorů a metodiků došlo nejen ke zvýšení vědomostí učitelů v oblasti IT, k obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení, ale i k akreditaci nových vzdělávacích programů. 

Číst dál...Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP