nordlingen 2019Připravili jsme pro ně pestrý program

Ve dnech 4. – 11. října 2019 se uskutečnila první část výměnného pobytu žáků z Nördlingenu v Olomouci. Programu se zúčastnilo deset našich a devět německých žáků. V rámci programu žáci navštívili významné pamětihodnosti Olomouce a seznámili se s historií města. Jako velmi zajímavou hodnotili němečtí hosté například komentovanou exkurzi do Vily Primavesi.

Do programu byla zahrnuta také naučná část v podobě komentované exkurze do Interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého, kde si nördlingenští žáci spolu s českými kamarády mohli například vyzkoušet, jak fungují fyzikální zákony. 

V Německé knihovně v Olomouci se účastníci programu seznámili s možnostmi, které tato knihovna nabízí zájemcům o německý jazyk. Také si mohli prohlédnout některé historické knižní unikáty, které knihovna vlastní.

Pro žáky byl přitažlivý i program na Svatém Kopečku u Olomouce, v jehož rámci žáci navštívili místní ZOO i Baziliku Navštívení Panny Marie.

V další části programu si čeští žáci pro své německé kamarády připravili poutavé informace o některých významných olomouckých památkách, které současně během exkurze městem společně navštívili.

Němečtí žáci se také seznámili s chodem našeho gymnázia a následné se zúčastnili i některých vyučovacích hodin.

 Německé vyučující pak velmi zaujala komentovaná exkurze do freskového sálu na FZŠ Komenium v Olomouci, prohlídka hradu Helfštýn a baletní představení v Moravském divadle v Olomouci.

Mgr. Pavla Svítková

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP