DSC 0830Žákyně třetího ročníku postoupila z 1. místa do krajského kola.

V okresním kole zvítězila v sekci teorie kultury se svou prací na téma Cesta olomouckou historií s Vladimírem Gračkou. Předmětem její práce je osobnost olomouckého patriota, památkáře, spisovatele a také objevitele např. Prečanova pokladu či souboru olomouckých střeleckých terčů. Porota vysoce ohodnotila výběr tématu, které úzce souvisí s olomouckým regionem, neboť Vladimír Gračka se významně zasadil o zapsání olomouckých památek do seznamu UNESCO. V minulém roce obdržel za svůj celoživotní přínos  v oblasti ochrany kulturních památek Cenu města Olomouce při příležitosti svého  životního jubilea.

Kristýna čerpala informace z osobních rozhovorů, publikací, ale také archivních zdrojů a vytvořila zatím první souborný obraz výrazné osobnosti Vladimira Gračky, kterého sama nazývá " neobyčejným obyčejným člověkem". Díky jeho vytrvalosti, zaujetí a renesančnosti jej chápe jako inspirativní životní vzor. Vedoucí práce, která byla původně vytvořena jako ročníková, je vyučující dějepisu a základů společenských věd Hana Pokorná. V minulém školním roce dovedla studentku Kláru Krpcovou k 3. místu v krajském kole s prací Čínský čajový obřad. Klára je dnes úspěšnou studentkou oboru sinologie. 

Kristýně  budeme držet palce 14. května při obhajobě práce v krajském kole 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP