13  kopie Letos už potřetí proběhl na naší škole na počest Alžběty Durynské, patronky Německého řádu, Týden dobré vůle. Jak jej zpětně hodnotí někteří zúčastnění?

„Každý den byl něčím speciální, takže jsme zvesela opustili klasickou rutinu samého učení. (…) Tento pestrý týden určitě mnoha žákům přinesl několik nezapomenutelných zážitků. V první řadě to nebyla nuda a v druhé máme všichni zasloužený pocit z toho, že jsme mohli pomoct.“ (Veronika T.)

Den první – Etiketa a slušné chování

„Byl to doslova ,,Den elegance‘‘. Všichni měli přijít do školy ve společenském oděvu. Byl to den, kdy jsem se cítil už poprvé dospěle. Důvod tohoto pocitu pocházel asi z toho, že když jsem ráno seděl v obleku u auly a prošla kolem mě prvačka, řekla mi dobrý den.“ (rytíř Arčibald)

„Všichni jsme museli přijít slušně oblečení. GGRRRRRRRRRRRRRRRRR nemám rád sváteční šaty!!!!!!! No co jen šest hodin to vydržím.  Skoro všichni přišli v kvádrech.  Já jako jeden z mála v něm nepřišel. Bránili mi vtom mi naštěstí dvě velmi podstatné věci:   1) ……………………… 8 od této části to bohužel bylo nečitelné, takže si to můžeme jen domýšlet.“ (úryvky z deníku neznámého, nálezce: Roman Vašíček)

Den druhý – Mše svatá

„V úterý následovala ranní mše, po které jsme dostali ,,velmi zákeřný‘‘ dětský punč. Docela mě překvapilo, že po něm všichni trefili do školy a nikdo nebyl polámaný.“ (rytíř Arčibald)

„V 8 hodin jsme s mojí třídou vykročili na povinnou školní mši do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie u dominikánů v Olomouci. Na mši svatou jsem se těšila a zároveň jsem byla zvědavá, jaké to bude, když se tam sejde celá škola. Mše začala trochu později než měla, ale to nevadilo. Celou mši jsem si užívala - zase jsem mohla navštívit pána Boha v jeho domě. Skoro všichni si po mši stěžovali, že tam byla zima; měli by si zajít do Mořice, tam by teprve poznali, co je to zima. Mše se mi líbila a hodně mě překvapilo, že jsme dostali punč - byl dobrej, ale lepší by byl bez rozinek.“ (Jana Pavlišová)

Den třetí – Rukodělné dílny

„Nic zvláštního se neděje. Jen tři čtvrtiny lidí chybělo, protože se ulili do dílen. Vyráběli tam nějaké nespecifikované předměty a ozdoby.“ (úryvky z deníku neznámého, nálezce: Roman Vašíček)

„Ve středu jsme celý den pomáhali paní učitelce Pokorné s vyráběním na Vánoční jarmark. Ze začátku jsem byla rozpačitá, bála jsem se, že mi nic nepůjde, že všechno pokazím. Nakonec jsem však všechno zvládla.“ (Tereza Pospíšilová)

Den čtvrtý – Den dobrých skutků

„(…) ve čtvrtek šel každý někam pomáhat. Někteří šli do domova důchodců, jiní řezat dřevo a já jsem šel uklízet suť. I když jsem pořádně makal, stálo to za to.“ (rytíř Arčibald)

„V domově nás už čekali babičky a dědečci, kteří se na nás těšili. Postupně jsme je navštěvovali u nich na pokojích. Seznámili jsme je s tablety, kterým říkali „kouzelné tabulky.“ (Tomáš Kouřil)

„Nevětší zážitkem byl okamžik, kdy jsem přišel do školky Blanické pro autisty. Byly tam děti starší šesti let a měli nádherná kukadla. Přinesli jsme jim pár drobností a děti nám nadšeně podávaly ruce. Byla tam zkrátka velmi příjemná atmosféra. Měl jsem dobrý pocit z toho, že jsem mohl nějak pomoct těm malým dětičkám.“ (Lukáš Pavlů)

„Myslím, že se z tohoto zvláštního týdne stala hezká tradice naší školy. Ať už jsou to důchodci, postižení lidé nebo ti pejsci, všichni měli obrovskou radost, že jim někdo, jako jsou žáci naší školy, věnoval byť jen pár hodin svého volného času.“ (Lucie Mahrová)

Den pátý – Cena Alžběty Durynské aneb LASKONKA

„V pátek se konala soutěž Cena Alžběty Durynské aneb Laskonka 2013. Odměna této soutěže byla přímo pohádková. ,Výhra byla výborná, šli jsme do místnosti, kam ani většina učitelského sboru nikdy nevkročila! Bylo tam hodně sladkostí, šampáňa a dalších dobrot,’ řekla mi Barbora Spáčilová, výherkyně soutěže z 1. D. Pátek zakončil týden dobré vůle s nádhernou odměnou pro ty, kteří se chovají ke všem hezky a mile.“ (Babu)

A na závěr:

„Celkově bych tento týden zhodnotil pozitivně, jelikož jsem rád, když mohu někomu pomoc a nemusím se učit.“ (rytíř Arčibald)

„Tento týden byl jen ukázkou jak, bychom se měli chovat pořád. Doufejme, že tyto Týdny dobré vůle se budou konat každý rok.“ (Babu)

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP