cteni z bibleKniha knih se četla 24 hodin v kuse.

Desátého dubna se 14 žáků pod vedením Mgr. Kurucové zúčastnilo čtení Bible v průběhu 24 hodin. Tuto akci pořádá Paschalia olomucensia již druhým rokem a souvisí s paschálním cyklem. Projekt Čtení Bible má svůj počátek v Římě a v Olomouci se uskutečnil ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem, Maltézskou pomocí Olomouc, Římskokatolickou farností sv. Mořice a sestrami Paulínkami. Čtení probíhalo na Radnici v kapli sv. Jeronýma.

Bližší informace je najdete na webu www.paschaliaolomucensa.cz, odkud rovněž pochází fotografie.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP