autisti

Druhého dubna se žáci CGNR připojili ke Dni porozumění autismu, který je věnován lidem s poruchami autistického spektra. Zeptali jsme se jedné z organizátorek, Katky Váhalové z 1.A, jak celou akci hodnotí.

„Den porozumění autismu na naší škole byl pro mě velice přínosný. Když jsem stála před třídou plnou dětí, mohla jim sdělit, co tento den znamená pro svět, přišlo mi to velmi smysluplné a důležité. Bylo vidět, že studenty to zajímalo. Nejhezčí pro mě bylo, když jsem přišla do školy a všude jsem viděla modrou, dokonce i lidé, do kterých bych to nikdy neřekla, si vzpomněli na naše přátele a oblékli se do symbolické barvy.“

autisti2

Studenti z vyššího gymnázia, kteří jsou členy kroužku psychologie, ve spolupráci s dalšími spolužáky, mezi které patřila i Katka, připravili do hodin osobnostního rozvoje řadu informací o Dnu porozumění autismu. Za spolupráci všem děkuji.

Hana Pokorná

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP