Vytisknout

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 79-41-K/81

Gymnázium (8-letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.       Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati.

Osobní číslo

Celkem bodů

Pořadí

Návrh na přijetí

1810031

8658

1

přijat(a)

1810016

8368

2

přijat(a)

1810004

8315

3

přijat(a)

1810022

8039

4

přijat(a)

1810076

7987

5

přijat(a)

1810028

7954

6

přijat(a)

1810036

7850

7

přijat(a)

1810052

7661

8

přijat(a)

1810029

7644

9

přijat(a)

1810061

7372

10

přijat(a)

1810040

7296

11

přijat(a)

1810077

7214

12

přijat(a)

1810003

7120

13

přijat(a)

1810047

7092

14

přijat(a)

1810011

7048

15

přijat(a)

1810067

6893

16

přijat(a)

1810038

6878

17

přijat(a)

1810024

6852

18

přijat(a)

1810071

6831

19

přijat(a)

1810065

6635

20

přijat(a)

1810042

6595

21

přijat(a)

 

2. Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati.

osobní číslo

celkem bodů

pořadí

Návrh na přijetí

1810032

6586

22

nepřijat(a)

1810046

6531

23

nepřijat(a)

1810015

6512

24

nepřijat(a)

1810019

6491

25

nepřijat(a)

1810075

6440

26

nepřijat(a)

1810056

5925

27

nepřijat(a)

1810020

5772

28

nepřijat(a)

1810050

5703

29

nepřijat(a)

1810012

5686

30

nepřijat(a)

1810069

5649

31

nepřijat(a)

1810013

5610

32

nepřijat(a)

1810078

5486

33

nepřijat(a)

1810034

5453

34

nepřijat(a)

1810006

5380

35

nepřijat(a)

1810001

5296

36

nepřijat(a)

1810039

5263

37

nepřijat(a)

1810043

5249

38

nepřijat(a)

1810017

5212

39

nepřijat(a)

1810035

5205

40

nepřijat(a)

1810026

5063

41

nepřijat(a)

1810014

5009

42

nepřijat(a)

1810070

4987

43

nepřijat(a)

1810081

4909

44

nepřijat(a)

1810002

4902

45

nepřijat(a)

1810059

4863

46

nepřijat(a)

1810033

4848

47

nepřijat(a)

1810049

4829

48

nepřijat(a)

1810048

4769

49

nepřijat(a)

1810008

4732

50

nepřijat(a)

1810045

4698

51

nepřijat(a)

1810010

4685

52

nepřijat(a)

1810018

4680

53

nepřijat(a)

1810068

4678

54

nepřijat(a)

1810060

4663

55

nepřijat(a)

1810066

4618

56

nepřijat(a)

1810041

4566

57

nepřijat(a)

1810062

4556

58

nepřijat(a)

1810053

4517

59

nepřijat(a)

1810074

4410

60

nepřijat(a)

1810005

4351

61

nepřijat(a)

1810044

4185

62

nepřijat(a)

1810051

4080

63

nepřijat(a)

1810057

4073

64

nepřijat(a)

1810063

3959

65

nepřijat(a)

1810082

3891

66

nepřijat(a)

1810058

3776

67

nepřijat(a)

1810079

3704

68

nepřijat(a)

1810072

3661

69

nepřijat(a)

1810073

3590

70

nepřijat(a)

1810055

3463

71

nepřijat(a)

1810064

3400

72

nepřijat(a)

1810027

3357

73

nepřijat(a)

1810025

3291

74

nepřijat(a)

1810007

3234

75

nepřijat(a)

1810021

2999

76

nepřijat(a)

1810023

2621

77

nepřijat(a)

1810054

2496

78

nepřijat(a)

1810037

1924

79

nepřijat(a)

1810009

1607

80

nepřijat(a)

 

3. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebyli přijati

Osobní číslo

Celkem bodů

Pořadí

Návrh na přijetí

1810030

0

x

nepřijat(a) - nesplnil kritéria přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání 79-41-K/41

Gymnázium (4-letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.       Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati.

Osobní číslo

Celkem bodů

Pořadí

Návrh na přijetí

1820029

6680

1

přijat(a)

1820032

6390

2

přijat(a)

1820058

6270

3

přijat(a)

1820010

6240

4

přijat(a)

1820044

5995

5

přijat(a)

1820008

5800

6

přijat(a)

1820045

5635

7

přijat(a)

1820073

5565

8

přijat(a)

1820064

5500

9

přijat(a)

1820026

5440

10

přijat(a)

1820084

5385

11

přijat(a)

1820051

5380

12

přijat(a)

1820062

5345

13

přijat(a)

1820063

5320

14

přijat(a)

1820024

5230

15

přijat(a)

1820023

5200

16

přijat(a)

1820011

5195

17

přijat(a)

1820053

5190

18

přijat(a)

 

 2. Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati.

Osobní číslo

Celkem bodů

Pořadí

Návrh na přijetí

1820061

5140

19

nepřijat(a)

1820071

5120

20

nepřijat(a)

1820006

5100

21

nepřijat(a)

1820047

5070

22

nepřijat(a)

1820009

5050

23

nepřijat(a)

1820004

4960

24

nepřijat(a)

1820060

4915

25

nepřijat(a)

1820015

4870

26

nepřijat(a)

1820057

4815

27

nepřijat(a)

1820021

4770

28

nepřijat(a)

1820039

4710

29

nepřijat(a)

1820070

4680

30

nepřijat(a)

1820017

4660

31

nepřijat(a)

1820081

4645

32

nepřijat(a)

1820059

4605

33

nepřijat(a)

1820030

4605

34

nepřijat(a)

1820027

4560

35

nepřijat(a)

1820042

4545

36

nepřijat(a)

1820049

4540

37

nepřijat(a)

1820054

4490

38

nepřijat(a)

1820055

4480

39

nepřijat(a)

1820033

4465

40

nepřijat(a)

1820031

4455

41

nepřijat(a)

1820043

4410

42

nepřijat(a)

1820014

4360

43

nepřijat(a)

1820028

4345

44

nepřijat(a)

1820075

4230

45

nepřijat(a)

1820041

4195

46

nepřijat(a)

1820003

4180

47

nepřijat(a)

1820012

4160

48

nepřijat(a)

1820005

4095

49

nepřijat(a)

1820036

4065

50

nepřijat(a)

1820082

4055

51

nepřijat(a)

1820080

4050

52

nepřijat(a)

1820025

3950

53

nepřijat(a)

1820034

3900

54

nepřijat(a)

1820013

3900

55

nepřijat(a)

1820038

3805

56

nepřijat(a)

1820040

3800

57

nepřijat(a)

1820016

3775

58

nepřijat(a)

1820002

3765

59

nepřijat(a)

1820074

3700

60

nepřijat(a)

1820067

3495

61

nepřijat(a)

1820078

3440

62

nepřijat(a)

1820035

3390

63

nepřijat(a)

1820050

3390

64

nepřijat(a)

1820056

3360

65

nepřijat(a)

1820069

3355

66

nepřijat(a)

1820022

3315

67

nepřijat(a)

1820076

3310

68

nepřijat(a)

1820020

3275

69

nepřijat(a)

1820077

3230

70

nepřijat(a)

1820066

3125

71

nepřijat(a)

1820046

3055

72

nepřijat(a)

1820079

2885

73

nepřijat(a)

1820068

2825

74

nepřijat(a)

1820048

2705

75

nepřijat(a)

1820052

2680

76

nepřijat(a)

1820018

2530

77

nepřijat(a)

1820072

2495

78

nepřijat(a)

1820019

2490

79

nepřijat(a)

1820065

2380

80

nepřijat(a)

1820037

2130

81

nepřijat(a)

 

3. Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati.

 

1820083

240

nesplnil podmínky přijímacího řízení

 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u zdejší školy.

 

 

V Olomouci 2. května    Mgr. Ivan Luger