b_290_190_16777215_00_images_ruzne_zs_rytir_2.jpg-

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Církevní základní škola Německého řádu, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Církevní základní škole Německého řádu od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠ/2020_21/1

ZŠ/2020_21/2

ZŠ/2020_21/3

ZŠ/2020_21/4

ZŠ/2020_21/5

ZŠ/2020_21/6

ZŠ/2020_21/7

ZŠ/2020_21/8

ZŠ/2020_21/9

ZŠ/2020_21/10

ZŠ/2020_21/11

ZŠ/2020_21/12

ZŠ/2020_21/13

ZŠ/2020_21/14

ZŠ/2020_21/15

ZŠ/2020_21/16

 

V Olomouci dne 30. dubna 2020 

Mgr. Lenka Jedličková

ředitelka

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP