b_290_190_16777215_00_images_ruzne_zs_rytir_2.jpgNa základě četných dotazů uveřejňujeme několik upřesňujících informací o naší nové základní škole

Církevní základní škola Německého řádu (CZŠNŘ) bude sídlit v budově gymnázia. Letošní prvňáčci budou mít vyhrazenu kmenovou třídu v nejklidnější části budovy. Učebna bude zcela uzpůsobena jejich potřebám. V následujícím období (počítáme se zahájením již během podzimu 2020) proběhne další část rekonstrukce budovy a tedy vznikne i prostor pro další třídy CZŠNŘ.

Zřizovatel plánuje postupně naplnit 5 ročníků, přičemž naším cílem bude připravit žáky pro plynulý přestup na osmileté gymnázium.

První stupeň nebude specificky zaměřený, nicméně stejně jako v případě gymnázia si zakládáme na individuální podpoře každého žáka, což bude umožněno menším počtem žáků ve třídě – nechceme přijímat více než 16 dětí do jednoho ročníku (to je skutečně maximum).

Součástí výuky bude mimo běžné předměty náboženství a od druhé třídy anglický jazyk. Naším cílem je, aby výuka byla co nejpestřejší, proto jednou měsíčně bude výuka probíhat formou projektového dne např. v muzeu či Pevnosti poznání.

Třídní učitelka letošních prvňáčků je velmi zkušený pedagog, který preferuje různorodé vzdělávací aktivity. Zcela určitě to nebude jen frontální výuka.

Výuka matematiky bude klasická pouze s prvky Hejného matematiky.

Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna ZDE – webové stránky CZŠNŘ jsou v tuto chvíli ve výrobě. Oproti původním kritériím došlo ke změně – nebude posuzována zralost dítěte ve škole, ale budeme moc rádi, když natočíte video, kde dítě zazpívá písničku nebo přednese básničku.

Nutnou podmínkou přijetí není to, zda je dítě (a rodina) věřící. Naším cílem je rozvíjet křesťanské morální hodnoty u každého dítěte. A především chceme poskytovat kvalitní vzdělání tak, jak se nám to daří v případě gymnázia.

Co se týká školní družiny, žáci CZŠNŘ mohou využít školního klubu při gymnáziu. Provoz klubu je zajišťován ráno od 7:00 do 7:45 a odpoledne po výuce cca do 15:30 (podle požadavku rodičů), nejdéle však do 16:00

Standardní školné se platit nebude. Bude stanoven pouze poplatek, který zahrne veškeré věci, které na běžných školách obstarávají rodiče a to včetně vstupů do muzeí či Pevnosti poznání. Nebudeme tedy každých čtrnáct dní vybírat padesát korun na to či ono. Částka nepřesáhne 4000,- Kč za školní rok. Starostí rodiče bude pouze aktovka, přezůvky, pouzdro a cvičební úbor. O žádné další věci se nemusí starat.

V současné době intenzivně pracujeme na vybudování výdejny obědů pro žáky ZŠ. Stravování bude probíhat přímo v budově školy.

Tělesná výchova bude v první třídě probíhat v několika variantách. Pokud počasí dovolí, máme hned za rohem park, který je pro pohybové aktivity skvělý. Dále budou v případě nepříznivého počasí hodiny přímo ve škole a v neposlední řadě bude tělesná výchova probíhat v prostorách atletického stadionu (učitel vždy zajistí bezpečný přesun celé třídy).

 

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP