b_290_190_16777215_00_images_ruzne_zs_rytir_2.jpgZápis do první třídy proběhne v termínu od 6. do 16. dubna 2020.  

Zápis se bude skládat pouze z formální části, během které uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává správnímu orgánu žádost (přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání

 

 

 

Přihlášku, včetně všech příloh je možné podat: 

a.            elektronicky na stránkách classis.czsnr.cz, kde najdete odkaz Přihlášky (odkaz bude fungovat až 6.4.2020)

b.            prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou) na adresu školy

c.            e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

d.            osobně – v kanceláři školy od 6. 4. do 16. 4.2020 v době od 9:00 do 14:00 – z bezpečnostních důvodů je nutné dohodnout nejméně den předem přesnou hodinu návštěvy na telefonu 734 315 945, případně na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formulář  přihlášky je ke stažení na stránkách cgnr.cz v sekci Dokumenty – Základní škola.

 

K zápisu pro školní rok 2020/2021 přicházejí: 

1. děti narozené v období 01. 09. 2013 - 31. 08. 2014,

2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2020:

 a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 – musí mít doporučení z PPP /SPC

 b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 – musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra

3. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Průběh zápisu:

Vzhledem k doporučení MŠMT bude upuštěno od tradiční formy zápisu. Zápis se bude skládat pouze z formální části

 

Odklad povinné školní docházky:

O odklad je nutné požádat vedení školy do 30. dubna 2020. Do 31. 5. 2020 je nutné žádost doložit o doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře nebo klinického psychologa.

 

Nahlížení do spisu

Zákonný zástupce má právo nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí dne 29. dubna 2020 v době od 12:00 do 14:00

 

Rozhodnutí o přijetí:

1. seznam přijatých a nepřijatých bude zveřejněn 30. dubna 2020. na webových stránkách cgnr.cz pod identifikačním číslem, které bude zasláno zákonnému zástupci doporučeným dopisem

2. nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

 

Počet přijímaných žáků

Otevřena bude jedna třída s maximálním počtem 16 dětí.

 

Pomocná kritéria hodnocení 

Naše škola není spádovou školou, přijímání dětí ke vzdělání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. O přijetí ke vzdělávání do Církevní základní školy Německého řádu rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při jejím rozhodování může vzít v úvahu výsledky výběrového řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií.

 

Pomocná kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021:

Dovršení věku 6 let do 31. 8. 2020   100 b.

Dítě má sourozence na některé ze škol zřizovaných stejným zřizovatelem   500 b.

Rodinný příslušník je zaměstnancem zřizovatele   500 b.

Dítě po odkladu povinné školní docházky   500 b.

Doporučení duchovního správce   500 b.

Prezentační video   100 b.

Prezentačním videem se rozumí krátká, dítětem interpretovaná a natočená oblíbená básnička nebo písnička.  Motivační video k této části bude zveřejněno na stránkách cgnr.cz. 

Doporučení duchovního správce nutné doložit do vydání rozhodnutí,  je možné zaslání elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky je nutné doložit současně s přihláškou.

Pomocná kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §36 a §46.

Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením.  Nerozhoduje pořadí zapsání.

V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje ředitelka školy.

 

V Olomouci 25.3.2020                                                                   Mgr. Lenka Jedličková

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP