b_290_190_16777215_00_images_ruzne_bruntal.jpegŽáci podnikli exkurzi na Bruntálsko.

Navštívili muzeum v bruntálském zámku, který byl kdysi sídlem velmistrů, a prohlédli si obrazy a fresky spojené s řádovou minulostí. Obdivovali také zámeckou zahradu vybudovanou mimo jiné velmistrem Evženem Habsburským. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, který patří k nejstarším městským památkám, si vyslechli průvodní slovo historika Tomáše Niesnera a prohlédli si také hrobky velmistrů na místním hřbitově.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP