lenka pedagogCenu za dlouholetou kvalitní práci převzala z rukou hejtmana.

A za co konkrétně byla Lenka Jedličková oceněna? Především za to, že je pedagogem, který se zcela klíčovým způsobem podílí na zavádění prvků ICT nejen do výuky a tedycelkově na transformaci naší školy na vzdělávací instituci, která dokáže pružně reagovat na potřeby dnešní společnosti a trhu práce.

Lenka Jedličková zavedla výuku s využitím tabletu ve všech třídách, průběžně sama vzdělává pedagogy v práci technikou a rovněž se podílí na vývoji informačního systému školy, který svými možnostmi daleko přesahuje systémy běžně dostupné na trhu a používané jinými školami.

Vzhledem k tomu, že je zástupkyní ředitele, se Lenka Jedličková stará i o organizaci chodu školy. V hodnocení žáků se pak pravidelně umisťuje na prvních místech, což je dáno nejen progresivním, ale rovněž velmi lidským přístupem.

Je třeba rovněž dodat, že Lenka Jedličková je po Haně Šmirkové a Aleši Prudilovi již třetím laureátem ceny z naší školy.

Gratulujeme a přejeme hodně energie do dalších let!

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP