sasaŽák třetího ročníku dosáhl se svou dosavadní prací nejlepšího možného výsledku.

Saša zkoumá léčbu neurodegenerace sítnice, tedy postupné ztráty zraku, ke které dochází při glaukomu neboli zeleném zákalu. Nejde ale jen o samotný výsledek, jak popisuje sám laureát: „V celostátním kole jsem měl velkou čest setkat se s lidmi z české vědecké společnosti, což je pro mě zážitek na celý život. Obhajobu práce jsem si velice užil a komentář pana profesora Vyskočila výzkum opět rozšířil o nové teoretické podklady. Mám také velkou radost z toho, že jsem mohl navázat vztahy se studenty, kteří jsou podobně zainteresovaní v nejrůznějších problematikách všech oborů a věd.“ 

Výsledek celostátního kola ho překvapil. „Výhru a nominaci do mezinárodní soutěže jsem vůbec nečekal, jelikož jsem se setkal s pracemi a výzkumy na opravdu vysoké úrovni,“ dodává pak skromně Saša. Na svém výzkumu spolupracuje již druhým rokem s Ústavem klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

„Výzkum vznikl z mého osobního zájmu, jelikož můj bratr zmíněnou diagnózou glaukomu trpí. Zájem o jeho zdravotní stav se postupně vyvinul až ve studium tohoto onemocnění a vedl nakonec k samotnému sepsání návrhu výzkumného modelu, který dosud nebyl nikde publikován. Po předložení tohoto návrhu docentu Josefu Škardovi mi byla nabídnuta spolupráce pod jeho vedením a realizace projektu, ve kterém spolupracujeme na experimentálním modelu potlačování neurodegenerace. Výzkumný projekt byl taktéž podpořen panem profesorem Martinem Modrianským  z Ústavu lékařské chemie a biochemie,“ popisuje svou práci Saša, který by na ni chtěl navázat i při studiu na lékařské fakultě, kam se chystá po maturitě.

Moc gratulujeme a přejeme hodně dalších výzkumných úspěchů.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP