b_290_190_16777215_00_images_ruzne_vykricnik.jpgV rámci autoremedury rozhodl ředitel školy o přijetí následujících žáků:

Kód oboru 79-41-K/41

1820006

1820047

1820009

1820004

1820015

1820057

1820021

1820070

1820017

1820081

1820030

1820055

1820033

1820031

 

Kód obru 79-41-K/81

1810032

1810046

1810015

1810019

1810056

1810020

1810050

1810012

1810069

 

Provozní doba sekretariátu školy pro odevzdání zápisových lístků je od 7:15 do 15:00.

Doporučujeme sjednat si termín na konkrétní hodinu, předejdete tak zbytečnému čekání.

 

Seznam uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu a nebyli přijati:

Kód oboru 79-41-K/41

Kód uchazeče                   celkový bodů                    pořadí

1820007                               3185                                      71.

 

Kód obru 79-41-K/81

Kód uchazeče                   celkový bodů                    pořadí

1810080                               4970                                      44.

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u zdejší školy.

 

V Olomouci 18. května 2018                                                      Mgr. Ivan Luger

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP