Komunitní činnost

Číst dál...Připojil jsme se k dětem, které se modlí za jednotu a pokoj na Zemi.

Zástupci CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA NĚMECKÉHO ŘÁDU a Domu dětí a mládeže Německého řádu se v úterý 10. října zúčastnili pravidelného setkání ředitelů a vedoucích pracovníků církevních škol olomoucké arcidiecéze.

Číst dál...

V sobotu 18. října proběhla v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie slavnost udělení svátostí biřmování.

Číst dál...Ustanovil jsem tě prostředníkem smlouvy lidu, abys zvelebil zemi.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP