Bohoslužby na CGNR

středa, 00:00, 13. 11. 2019
Školní mše - sv. Anežka Česká - 2.A + B
pondělí, 00:00, 18. 11. 2019
Školní mše - sv. Alžběta
pondělí, 00:00, 25. 11. 2019
Školní mše - sv. Kateřina Alexandrijská - 1.A + B
pátek, 00:00, 6. 12. 2019
Školní mše - sv. Mikuláš - 1. D
pátek, 00:00, 20. 12. 2019
Adventní mše

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS