b_290_190_16777215_00_images_ruzne_ruzenec.JPGPřipojil jsme se k dětem, které se modlí za jednotu a pokoj na Zemi.

Myšlenka se zrodila v Jižní Americe, ve Venezuele roku 2005, kdy se několik žen v parku modlilo růženec. Spontánně se k nim připojila skupinka dětí, které se začaly modlit s nimi. Během modlitby se na těle modlících se lidí objevily lesklé částečky.

Tak vznikla iniciativa, k níž se připojují lidé z celého světa, aby probudili v dětech vědomí, že modlitba je důležitá pro dosažení vnitřního pokoje, jednoty a smíření v rodinách i na celém světě. Akce se nese v duchu výroku Otce Pia: „Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP