b_290_190_16777215_00_images_ruzne_mse.JPGJeden z nejdůležitejěích mezníků liturgického roku byl důvodem pro společné setkání a zamyšlení se.

Popeleční setředou začíná postní doba, která trvá 40 dnů. Uděluje se při ní popelec – označení věřících popelem – symbolem pomíjivosti tohoto světa. To vyjadřují slova: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. Přijetí popelce je vyjádření žít kajícím způsobem života, tedy neustálá snaha rozejít se s hříchem a začít žít lépe. To vyjadřuji slova: Čiňte pokání a věřte evangeliu. Zároveň je to rozhodnutí napravit to, co jsme hříchem napáchali.

Popel se připravuje z ratolestí posvěcených na Květnou neděli, kterou začíná tzv. Svatý týden, kdy rozjímáme události bezprostředně předcházející smrti a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP