b_290_190_16777215_00_images_ruzne_papez_a_velmistr.jpgNa konci listopadu zasedalo v Římě sdružení mužských generálních představených katolické církve. 

Sto dvacet řeholních představených, z nichž většina má své sídlo v Římě, vyslyšelo pozvání předsedy, jezuitského generála P. Adolfa Nicoláse, včetně velmistra Německého rádu Abt. Bruno Plattera. Mužské řády katolické církve počítají celosvětově 190.000 členů, z nichž je 135.000 řeholních kněží a 55.000 laických bratrů. Řeholníci jsou, dle papeže Františka, důležitými charismatickými a prorockými hlasateli Kristova poselství v našem světě.

Vedle rozjímání, modlitby a duchovní služby provozují řády v souladu s jejich příslušným poselstvím a speciálním charismatem školy, univerzity a vzdělávací zařízení všeho druhu, domovy dětí, mládeže, pro postižené, domovy důchodců, nemocnice a bezpočet forem léčebných a terapeutických zařízení. Pečují o uprchlíky a bezdomovce a často jsou také, jak to formulovat papež, činní na okraji společnosti.

Třídenní setkání vyšších představených se konalo na téma: “Papež František; výzva pro Leadership podle evangelia." Smyslem a účelem bylo nejprve pátrat poimpulsech, které vycházejí pro řeholníky od papeže Františka a hledat cesty jejich proměny do vlastních komunit. Řeholní představení strávili s papežem celé páteční dopoledne v exklusivním rozhovoru, což má jistě velmi zvláštní a privilegovaný význam...

Zdroj: http://nemeckyrad.cz/

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP